NyitólapRegisztrációBelépés Pályázatinfó
Szerda, 2020.05.27, 11:48
Belépés
Honlap-menü

Keresés

Mentett hírek

Naptár
«  Május 2020  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Industria Ház

Videók

ECP Consulting Kft
”DRAPP
-
MEGAPORT
-
Pályázat - wyw.hu
-
Linkgyûjtemény
Magyar
Reklámpiac
Linktár Network
Magyar
Links In Target
-

-
Letöltés
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása - MEGJELENT!

A támogatás célja

A kiírás célja a mikro-, kis és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, ösztönzése oly módon, hogy a pályázók az új munkavállalók foglalkoztatására igényelhetnek támogatást.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 9 milliárd forint a 2012-13. évre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2012-13. évben: 1000-3000 db.

Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

Pályázhatnak Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
•    Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
•    Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
•    Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe, amennyiben kettős könyvvitelt vezet
•    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
akik mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Azon vállalkozások is pályázhatnak, melyek megfelelnek a KKV-kra vonatkozó határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-knak, mert a tőke-, vagy szavazati jogok legalább 25 %-át állami szerv (pl. önkormányzat) irányítja.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A fejlesztés megvalósulásának helyszínének a GOP-régiókba kell esnie, a KMOP régióban megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.

Kizáró okok:
A pályázó tevékenysége szerint:
1.    Ha bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22 ) teszi ki.
2.    halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai
3.    az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások
4.    acélipar és szénipar vállalkozásai
5.    szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében
6.    nehéz helyzetben lévő (saját tőke<jegyzett tőke/2 és a veszteség ¼-e az utolsó évben keletkezett)

Iparági korlátozás: turisztikai attrakció, szálláshely, szintetikus-szálipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi és tengeri szállítási ágazat.

A vállalkozás gazdasági mutatói szerint:
•    Akinek a saját tőkéje a legutolsó éves beszámolója alapján negatív;
•    Akinek az utolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
•    Aki nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, és
•    nem rendelkezik a 2011. évre vonatkozóan lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
•    Akinél a projekt elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételt
•    Nem tett eleget a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A rendeletben foglaltakkal ellentétben a munkabéremelés nem történt meg és a szervezet/vállalkozás az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-a szerinti munkáltatónak minősül
•    Ezen kívül a szokásos kizáró okok: csőd, felszámolás alatt áll, összeférhetetlenség fennállása , rendezetlen munkaügyi kapcsolatok


A pályázó kötelezettségei:

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:

- A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év (2011) éves átlagos statisztikai állományi létszáma. ÉS
- A pályázónak legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a projekt keretében, továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz (megtartott munkahelyek száma) képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja.

Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál.

Új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül jön létre a projekt keretében. Az új munkahelyek számításánál a megtartott munkahelyek figyelmen kívül maradnak.

Az újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók száma a kedvezményezettnél a projekt keretében közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számának nettó növekménye a bázislétszámhoz képest. Az új munkahelyek számának megállapításakor az idénymunkában foglalkoztatott alkalmazottak nem vehetők figyelembe, a részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak számát oly mértékben kell figyelembe venni, ahogyan az ilyen típusú foglalkoztatottak összmunkaideje az összes foglalkoztatott összesített munkaidejéhez aránylik.

Bázislétszámnak minősül a pályázat benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti év (2011) átlagos statisztikai állományi létszáma (NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartás által dokumentálva).

A támogatás maximális mértéke és összege:

Támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft

Az igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint számítandó alapja a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata, amelyet a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban kell figyelembe venni.

Az igényelhető támogatás összege az alábbi képlet alapján számítandó:
1 millió Ft ≤ A/B x C x D ≤ 20 millió Ft

A= a pályázó által a benyújtást megelőző évben (2011) fizetett személyi jellegű ráfordítások összege
B= a pályázó átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben (2011)
C= támogatás mértéke
D= a projekt keretében teremtett új munkahelyek száma

Támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50 %-a.

Amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50 %-a fiatal álláskeresőkkel kerül betöltésre további 20% bónusz érhető el, azaz ebben az esetben az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 70 %-a.

Fiatal álláskereső: az a személy, aki
a) 35. életévét még nem töltötte be, és
b) a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
c) oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
d) rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban nem részesül, és
e) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
f) elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és
g) akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Támogatható tevékenységek:

Új munkavállalók foglalkoztatása, a projekt megkezdést követően, az első 6 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan.

Elszámolható költségek:

- Az újonnan felvett munkavállalók alapbére és járulékai az első 12 hónapra

Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott munkahelyeket a projekt befejezését követő 3. év végéig,
-    azon vállalkozásoknál, melyek megfelelnek a KKV-kra vonatkozó határértékeknek, azonban azért nem tekinthetők KKV-knak, mert a tőke-, vagy szavazati jogok legalább 25 %-át állami szerv (pl. önkormányzat) irányítja a projekt befejezését követő 5. év végéig
az adott régióban fenntartja.

Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munkahely fenntartásánál.

Önrész
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

Biztosíték
Jelen pályázati kiírás keretében a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási időszakra nem szükséges biztosítékot nyújtania.
 
Megkezdés
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

Előleg
Nem igényelhető.

Beadási határidő
2012. augusztus 1 – 2012. december 31.

Kérje ingyenes előminősítését az ecp.laczko.csaba@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 20/455 3380-as telefonszámon!

 

  Copyright ECP Consulting Kft © 2020
Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben