NyitólapRegisztrációBelépés Pályázatinfó
Szerda, 2020.05.27, 04:47
Belépés
Honlap-menü

Keresés

Mentett hírek

Naptár
«  Május 2020  »
HKSzeCsPSzoV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Industria Ház

Videók

ECP Consulting Kft
”DRAPP
-
MEGAPORT
-
Pályázat - wyw.hu
-
Linkgyûjtemény
Magyar
Reklámpiac
Linktár Network
Magyar
Links In Target
-

-
Letöltés
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására (NFA-2012-KKV)
 
 
A program célkitűzései:
A pályázati program alapján - kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a továbbiakban: NFA) - 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből 700-800 KKV-nál várhatóan 5200 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése is segíthető azáltal, hogy a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új létszámra együttvéve kell legalább két évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalni.
 
A támogatási program időtartama:
A beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig be kell fejezni (építést is)
 
Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
 • beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában/vállalkozói igazolványban telephelyként bejegyezve szerepel,
 • beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a tevékenységei között szerepel
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
 • építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
 • a benyújtásra kerülő pályázatában szereplő beruházását a befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló írásbeli tájékoztatás átvételét követően kezdi meg,
 • a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban,
 • a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,
 • a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától[1] - a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva) foglalkoztatási kötelezettséget vállal.
 • a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
 • a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított legalább 3 évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának napjáig tartó időtartamra - megfelelő fedezetet ajánl fel. (Amennyiben a vállalkozás 2011. január 1-je előtt már működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik)
 • a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
  • a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
 • a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
 • a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti.
Elszámolható költségek:
 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
 • immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások  
A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely.
Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
 1. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
 2. amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
 3. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
 4. amennyiben a 3. pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
 5. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.
A támogatás számításának alapja:
A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége.
 
A támogatási intenzitás mértéke:
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl 50 %,
 • Közép-Dunántúl 40 %,
 • Nyugat-Dunántúl és Pest megye 30 %,
 • Budapesten 10 %.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20%-kal, középvállalkozások esetében 10%-kal növekednek.

 
A pályázó által igényelhető támogatás maximuma:
A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.
 
Előleg:
A pályázók különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhetnek. Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet
 
Beadási határidő:
Pályázatot személyesen nem, kizárólag könyvelt postai küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével lehet benyújtani.
A pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére kell eljuttatni 2013. február 14-től 2013. április 5-ig.

 

Töltse le INNEN pályázati előminősítő lapját!
Töltse ki, küldje vissza hozzánk és tudja meg előre nyerési esélyeit!
 

  Copyright ECP Consulting Kft © 2020
Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben